اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

جان در آستین داشتن

نویسه گردانی: JAN DR ʼASTYN DʼŠTN
جان در آستین داشتن . [ دَ تی ت َ ] (مص مرکب ) مهیای جانبازی بودن . جان نثاری کردن :
عشقش حرام بادا بر یار سروبالا
تردامنی که جانش در آستین نباشد.

سعدی .


واژه های قبلی و بعدی
واژه های همانند
هیچ واژه ای همانند واژه مورد نظر شما پیدا نشد.
نظرهای کاربران
نظرات ابراز شده‌ی کاربران، بیانگر عقیده خود آن‌ها است و لزوماً مورد تأیید پارسی ویکی نیست.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.