اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

چربی نمودن

نویسه گردانی: CRBY NMWDN
چربی نمودن . [ چ َ ن ُ / ن ِ / ن َ دَ ] (مص مرکب ) نرمی و ملایمت نشان دادن . چربی کردن . || تواضع و فروتنی نمودن . کرنش نمودن :
زمین را ببوسید و چربی نمود
برآن مهتران آفرین برفزود.

فردوسی .


|| رفق و مدارا نمودن . || چاپلوسی و زبان بازی نمودن . رجوع به چربی و چربی کردن شود.
واژه های قبلی و بعدی
واژه های همانند
هیچ واژه ای همانند واژه مورد نظر شما پیدا نشد.
نظرهای کاربران
نظرات ابراز شده‌ی کاربران، بیانگر عقیده خود آن‌ها است و لزوماً مورد تأیید پارسی ویکی نیست.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.