اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

حریش البحر

نویسه گردانی: ḤRYŠ ʼLBḤR
حریش البحر. [ح َ شُل ْ ب َ ] (ع اِ مرکب ) ۞ کرکدن البحر. قوقی . ذوالقرن . ختو. زال . ماهی زال .
واژه های قبلی و بعدی
واژه های همانند
هیچ واژه ای همانند واژه مورد نظر شما پیدا نشد.
نظرهای کاربران
نظرات ابراز شده‌ی کاربران، بیانگر عقیده خود آن‌ها است و لزوماً مورد تأیید پارسی ویکی نیست.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.