اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

خاصه ٔ وسطیه

نویسه گردانی: ḴAṢH WSṬYH
خاصه ٔ وسطیه . [ خاص ْ ص َ / ص ِ وَ س َ طی ی َ / ی ِ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) رجوع به ماده ٔ قبل شود.
واژه های قبلی و بعدی
واژه های همانند
هیچ واژه ای همانند واژه مورد نظر شما پیدا نشد.
نظرهای کاربران
نظرات ابراز شده‌ی کاربران، بیانگر عقیده خود آن‌ها است و لزوماً مورد تأیید پارسی ویکی نیست.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.