اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

در بر گرفتن

نویسه گردانی: DR BR GRFTN
در بر گرفتن . [ دَ ب َ گ ِ رِ ت َ ] (مص مرکب ) چسبانیدن کسی را بخود رویاروی . (یادداشت مرحوم دهخدا). بغل کردن . التزام . (دهار) (المصادر زوزنی ) (تاج المصادر بیهقی ) :
ایدون گمان بری که گرفتستی
در بر به مهر خوب یکی دلبر.

ناصرخسرو.


عزمت بر این جهاد که در بر گرفته ای
بر هرچه هست در بر توکامگار باد.

مسعودسعد.


مُلتَزِم ؛ در برگیرنده . (دهار). مُلتَزَم ؛ در بر گرفته . (دهار). و رجوع به این ترکیب ذیل بر شود.
واژه های قبلی و بعدی
واژه های همانند
هیچ واژه ای همانند واژه مورد نظر شما پیدا نشد.
نظرهای کاربران
نظرات ابراز شده‌ی کاربران، بیانگر عقیده خود آن‌ها است و لزوماً مورد تأیید پارسی ویکی نیست.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.