اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

درویش پوش

نویسه گردانی: DRWYŠ PWŠ
درویش پوش . [ دَرْ ] (نف مرکب ) پوشنده ٔ درویش . جامه بتن کننده ٔ درویش . کسی که درویش را بپوشد، از قبیل برهنه پوش . (از آنندراج ). || (اِ مرکب ) پوشش درویش . || (نف مرکب ) کسی که پوشش او مثل پوشش درویش باشد. (آنندراج ). آنکه مانند گدایان جامه می پوشد. (ناظم الاطباء). با پوشش درویشان :
تهی دست سلطان درویش پوش
گدائی خر و پادشاهی فروش .

نظامی (از آنندراج ).


صاحب آنندراج پس از نقل این بیت نویسد: درست نیست که گفته شود از عالم هنرپوش و سرخ پوش است ، چرا که درویش چیزی نیست که او را لباس تن کسی توان گفت ، بهر تقدیر لفظ مذکور که در عامه ٔ نسخ اسکندرنامه دیده می شود از تصرفات ناسخین است و صحیح پشمینه پوش است چنانچه نسخه های قدیمه به خط ولایت (یعنی به خط مردم ایران ) بر آن گواهی میدهند.
واژه های قبلی و بعدی
واژه های همانند
هیچ واژه ای همانند واژه مورد نظر شما پیدا نشد.
نظرهای کاربران
نظرات ابراز شده‌ی کاربران، بیانگر عقیده خود آن‌ها است و لزوماً مورد تأیید پارسی ویکی نیست.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.