اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

دره باغ

نویسه گردانی: DRH BAḠ
دره باغ . [ دَرْ رَ ] (اِخ ) دهی است از دهستان هنام و بسطام بخش سلسله شهرستان خرم آباد. واقع در 24هزارگزی جنوب خاوری الشتر و 13هزارگزی خاورراه شوسه ٔ خرم آباد به کرمانشاه با 180 تن سکنه . آب آن از چشمه ها و راه آن مالرو است . ساکنین آن از طایفه حسنوند میباشند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 6).
واژه های قبلی و بعدی
واژه های همانند
۷ مورد، زمان جستجو: ۰.۱۱ ثانیه
دره باغ . [ دَرْ رَ ] (اِخ ) دهی است از دهستان حسن آباد بخش حومه ٔ شهرستان سنندج واقع در 28هزارگزی جنوب خاوری سنندج . و سه هزارگزی باختر سمن...
دره باغ . [ دَرْ رَ ] (اِخ ) دهی است از دهستان ززوماهرو بخش الیگودرز شهرستان بروجرد. واقع در 82هزارگزی جنوب باختری الیگودرز و 20هزارگزی جنوب ...
دره باغ . [ دَرْ رَ ] (اِخ ) دهی است از دهستان جاپلق بخش الیگودرز شهرستان بروجرد. واقع در 26هزارگزی شمال باختری الیگودرز و 10هزارگزی خاور را...
دره باغ . [ دَرْ رَ ] (اِخ ) دهی است از دهستان کنار رودخانه شهرستان گلپایگان . واقع در 12هزارگزی شمال گلپایگان و 5 هزارگزی خاور راه شوسه ٔ گ...
باغ دره . [ دَ رِ ] (اِخ ) دهی است جزء بخش ابهررود شهرستان زنجان ، که در 18 هزارگزی شمال غرب ابهر و 12هزارگزی راه شوسه ٔ زنجان به قزوین ...
باغ دره . [ دَ رِ ] (اِخ ) دهی است از دهستان اواوغلی بخش حومه ٔ شهرستان خوی ، که در 11 هزارگزی شمال خاوری خوی و 4 هزارگزی باختر شوسه ٔ خوی...
باغ دره سی . [ دَ رَ ] (اِخ ) دهی است از دهستان گرم بخش ترک شهرستان میانه ، که در 21 هزارگزی جنوب خاوری بخش و 4 هزارگزی شوسه ٔ خلخال به...
نظرهای کاربران
نظرات ابراز شده‌ی کاربران، بیانگر عقیده خود آن‌ها است و لزوماً مورد تأیید پارسی ویکی نیست.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.