اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

دریای ثالث

نویسه گردانی: DRYAY ṮALṮ
دریای ثالث . [ دَرْ ی ِ ل ِ ] (اِ مرکب ) باران . غیث . مطر. (از غیاث ). صاحب آنندراج گوید: مراد باران است ، خیرالمدققین [ یعنی خان آرزو ] در شرح این بیت که :
چو دریای ثالث نمطشوی خاک
ز ثالث ثلاثه جهان کرد پاک .
گوید که : همه ٔ دریاها سه قسم اند: اول بحورو انهاری که بروی زمین اند چنانچه مشهور و معلوم همه است ، دوم دریاهای فوق آسمان چنانکه اهل نقل از آن روایتها کرده اند و اگر از آنها انهار بهشت که مکان آنها بر فوق سماست اراده کنند نیز موجه است ، سوم دریای معلق بین السماء و الارض که عبارت از ابر بود و آن را ایزد تعالی برای تقاطر آفریده تا زمین را از قاذورات بشوید و سرسبز هم گرداند.
واژه های قبلی و بعدی
واژه های همانند
هیچ واژه ای همانند واژه مورد نظر شما پیدا نشد.
نظرهای کاربران
نظرات ابراز شده‌ی کاربران، بیانگر عقیده خود آن‌ها است و لزوماً مورد تأیید پارسی ویکی نیست.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.