اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

دیوانه صفت

نویسه گردانی: DYWʼNH ṢFT
دیوانه صفت . [ ن َ / ن ِ ص ِ ف َ ] (ص مرکب ) دیوانه سان . دیوانه مانند :
دیوانه صفت روان به هر کوی
لیلی لیلی زنان به هر سوی .

نظامی .


واژه های قبلی و بعدی
واژه های همانند
هیچ واژه ای همانند واژه مورد نظر شما پیدا نشد.
نظرهای کاربران
نظرات ابراز شده‌ی کاربران، بیانگر عقیده خود آن‌ها است و لزوماً مورد تأیید پارسی ویکی نیست.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.