اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

ریگ بوم

نویسه گردانی: RYG BWM
ریگ بوم . (اِ مرکب ) ریگزار. ریگستان . شنزار. زمینی شنی و ماسه زار :
اگر هاتفی گفت کای اهل روم
فروزنده ریگیست این ریگ بوم .

نظامی .


به گنج و به فرمان در آن ریگ بوم
عمارت بسی کردبر رسم روم .

نظامی .


کرده به چنان مروتی چست
آن خانه ٔ ریگ بوم را سست .

نظامی .


برآن ریگ بوم ار کسی تاختی
زمین زیرش آتش برانداختی .

نظامی .


در کنار رودخانه ها و سنگستان و زمین ریگ بوم نیکو شود. (فلاحت نامه ). باید بی بیخ بنشانند [ تا بلقوارا ] در زمینی که ریگ بوم باشد بگیرد. (فلاحت نامه ). در زمینهایی که دیگر درخت نگیرد آن [ امرود ] بگیرد، مثل زمینی که ریگ بوم بود. (فلاحت نامه ). رجوع به ریگزار شود.
واژه های قبلی و بعدی
واژه های همانند
هیچ واژه ای همانند واژه مورد نظر شما پیدا نشد.
نظرهای کاربران
نظرات ابراز شده‌ی کاربران، بیانگر عقیده خود آن‌ها است و لزوماً مورد تأیید پارسی ویکی نیست.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.