اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

سبب سازی

نویسه گردانی: SBB SAZY
سبب سازی . [ س َ ب َ ] (حامص مرکب ) عمل سبب ساز. وسیله سازی :
از سبب سازیش من سودائیم
وز سبب سوزیش سوفسطائیم .

مولوی .


در سبب سازیش سرگردان شدم
در سبب سوزیش هم حیران شدم .

مولوی .


رجوع به سبب شود.
واژه های قبلی و بعدی
واژه های همانند
هیچ واژه ای همانند واژه مورد نظر شما پیدا نشد.
نظرهای کاربران
نظرات ابراز شده‌ی کاربران، بیانگر عقیده خود آن‌ها است و لزوماً مورد تأیید پارسی ویکی نیست.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.