اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

سبک پی

نویسه گردانی: SBK PY
سبک پی . [ س َ ب ُ پ َ / پ ِ ] (ص مرکب ) تیزرو. تند :
بر اشتران ۞ سبک پی همی نهاد سبک
شکارها که بر او تیر برده بود بکار.

فرخی .


این پیرجهانگرد سبک پی بِنَدیده ست
در گردش خود چون تو گرانمایه جوانی .

سنایی .


سبک پی چو یاران بمنزل رسند
نخسبد که واماندگان از پسند.

سعدی (بوستان ).


بت نغمه امشب سبک پی شده
سراسر ره کوچه ٔ نی شده .

ملا طغرا (از آنندراج ).


واژه های قبلی و بعدی
واژه های همانند
هیچ واژه ای همانند واژه مورد نظر شما پیدا نشد.
نظرهای کاربران
نظرات ابراز شده‌ی کاربران، بیانگر عقیده خود آن‌ها است و لزوماً مورد تأیید پارسی ویکی نیست.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.