اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

سر و سامان

نویسه گردانی: SR W SAMAN
سر و سامان . [ س َ رُ ] (ترکیب عطفی ، اِ مرکب ) اسباب و لوازم : سر و سامان جنگ ایشان را دریافتم . (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 603).
چو بارنامه ٔ سامانیان همی نخرند
غلط شده سر و سامان و راه و رفتارم .

سوزنی (دیوان ، نسخه ٔ خطی مؤلف ص 148).


|| چاره . درمان :
علاج درد بیدرمان ندانست
غم خود را سر و سامان ندانست .

نظامی .


|| نظم و ترتیب :
گر خراسان پسر عالم سام است منم
که ز عالم سر و سامان به خراسان یابم .

خاقانی .


گو خلق بدانند که من عاشق و مستم
در کوی خرابات نباشد سر و سامان .

سعدی .


- بی سروسامان ؛ مضطرب . پریشان . نگران . آشفته :
گر تو زین دست مرا بی سروسامان داری
من به آه سحرت زلف مشوش دارم .

حافظ.


|| حقیقت . کنه :
هرچند سخن گوید طوطی نشناسد
آن را که همی گوید هرگز سر و سامان .

ناصرخسرو.


|| آغاز و انجام .
واژه های قبلی و بعدی
واژه های همانند
۲ مورد، زمان جستجو: ۰.۱۶ ثانیه
بی سر و سامان . [ س َ رُ ] (ص مرکب ) (از: بی + سر + و + سامان ) محتاج . مفلس . بی برگ و توشه . (آنندراج ). بینوا. || پریشان و مشوش . (ناظم ال...
بی سر و بی سامان . [ س َ رُ ] (ص مرکب ) بی خانمان . دربدر. بی بضاعت : نفسی سرد برآورد ضعیف از سر دردگفت بگذار من بی سر و بی سامان را. سعدی .|| ...
نظرهای کاربران
نظرات ابراز شده‌ی کاربران، بیانگر عقیده خود آن‌ها است و لزوماً مورد تأیید پارسی ویکی نیست.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.