اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

سست پی

نویسه گردانی: SST PY
سست پی . [ س ُ پ َ / پ ِ ] (ص مرکب ) آنکه آهسته راه میرود و کندرو و تنبل . (ناظم الاطباء) :
سپه ماند از بردع و اردبیل
وز ارمینه سست پی یک دو خیل .

فردوسی (شاهنامه چ بروخیم ج 9 ص 2708).


|| پست نژاد. پست تبار :
من از تخمه ٔ بهمن و پشت کی
چرا ترسم از رومی سست پی .

نظامی .


واژه های قبلی و بعدی
واژه های همانند
هیچ واژه ای همانند واژه مورد نظر شما پیدا نشد.
نظرهای کاربران
نظرات ابراز شده‌ی کاربران، بیانگر عقیده خود آن‌ها است و لزوماً مورد تأیید پارسی ویکی نیست.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.