اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

سفط

نویسه گردانی: SFṬ
سفط. [ س َ ] (ع مص ) جوانمرد و پاکیزه نفس گردیدن . (اقرب الموارد) (آنندراج ) (منتهی الارب ).
واژه های قبلی و بعدی
واژه های همانند
۹۰ مورد، زمان جستجو: ۰.۲۸ ثانیه
این واژه ها (بجز ی) عربی است؛ و پارسی جایگزین، این است: بژنازاسی bežnzâsi (بژنا: صفت. «سغدی» + ازاس: تعجب از سغدی: áżâs که الف بژنا و الف ازاس با...
صفت واژه ای عربی و پرسشی پارسی است و جایگزین پارسی، این است: بژنای پرسشی bežnâye-porseŝi (بژنا «سغدی» + پرسشی) **** فانکو آدینات 09163657861
این دو واژه عربی است و پارسی جایگزین، این است: بژناماژه bežnâmâže (بژنا + آماژه: اشاره «کردی») **** فانکو آدینات 09163657861
sefate-moŝabbahe این دو واژه عربی است و پارسی جایگزین، این است: بژنا مانسته bežnâ-mâneste (بژنا: صفت. «سغدی»+ مانسته: مانند کرده شده. «پارسی نو»)*...
شاهین صفت. (ن. صِ فَ). (ص. مرکب). آنکه اوصاف و سیرت و منش و روش شاهین دارد. آن که در افعال و عادات و حرکات و رفتار شاهین را مانَد. شاهین صفت چو طعمه چ...
این دو واژه عربی است و پارسی جایگزین، اینهاست: ویژگی پسین vižegiye-pasin.**** فانکو آدینات 09163657861
این دو واژه عربی است و پارسی جایگزین، این است: بژناویژید bežnâvižid (بژنا: صفت. «سغدی» + ویژید: تفضیل. «پارتی») **** فانکو آدینات 09163657861
این دو واژه عربی است و پارسی آن این است: پِسَن اِستوت (کردی: پِسَن= صفت + استوت از سنسکریت: سْتوتی= توصیف)
این دو واژه عربی است و پارسی جایگزین، این است: بژنا یاتیکی bežnâyâtiki (بژنا: صفت «سغدی» + یاتیکی. یات از اوستایی yâta: فعل + پسوند پهلوی «ایک...
این دو واژه عربی است و پارسی جایگزین، این است: بژناویمندیک bežnâ-vimandik (بژنا: صفت. «سغدی» + ویمندیک: توصیفی. «پهلوی»)**** فانکو آدینات 09163657...
« قبلی ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ صفحه ۷ از ۹ ۸ ۹ بعدی »
نظرهای کاربران
نظرات ابراز شده‌ی کاربران، بیانگر عقیده خود آن‌ها است و لزوماً مورد تأیید پارسی ویکی نیست.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.