اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

سگ صفت

نویسه گردانی: SG ṢFT
سگ صفت . [ س َ ص ِ ف َ ] (ص مرکب ) بی وفا. ناسپاس :
گر شیردل تر از تو شناسیم هیچ مرد
مندیل حیض سگ صفتان طیلسان ماست .

خاقانی .


گرفتم سگ صفت کردندم آخر
بشیر سگ نپروردندم آخر.

نظامی .


این سگ صفتان کنند ای آهوچشم
ناگاه ترا صید به روبه بازی .

محمد سرخسی .


واژه های قبلی و بعدی
واژه های همانند
هیچ واژه ای همانند واژه مورد نظر شما پیدا نشد.
نظرهای کاربران
نظرات ابراز شده‌ی کاربران، بیانگر عقیده خود آن‌ها است و لزوماً مورد تأیید پارسی ویکی نیست.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.