اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

سه اسبه

نویسه گردانی: SH ʼSBH
سه اسبه . [ س ِ اَ ب َ / ب ِ ] (ص نسبی مرکب ) کنایه از تعجیل و شتاب . و کسی که در کارها تعجیل و شتاب کند و سبب آن آن است که چون شخصی خواهد که بتعجیل و زود بجایی رود سه اسب همراه میبرد تا هر کدام که مانده شوددیگری را سوار شود. (برهان ) (از فرهنگ رشیدی ) (آنندراج ). کنایه از حمال زود رونده . (غیاث ) :
بگوش جان ۞ تو ناگه حدیث آن نرسید
سه اسبه جامه ٔ تو تاختن بر آن آورد.

کمال الدین اسماعیل (از شرفنامه ).


واژه های قبلی و بعدی
واژه های همانند
هیچ واژه ای همانند واژه مورد نظر شما پیدا نشد.
نظرهای کاربران
نظرات ابراز شده‌ی کاربران، بیانگر عقیده خود آن‌ها است و لزوماً مورد تأیید پارسی ویکی نیست.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.