اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

سه خواهر

نویسه گردانی: SH ḴWAHR
سه خواهر. [ س ِ خوا / خا هََ ] (اِخ ) سه خواهران . کنایه از بنات باشد و آن سه ستاره است پهلوی هم از جمله ٔ هفت ستاره ٔ بنات النعش که آنرا هفت اورنگ و دب اکبر نیزگویند و چهار دیگر بصورت کرسی است که نعش خوانند. (برهان ). سه ستاره اند پهلوی هم از جمله ٔ هفت ستاره ٔ بنات النعش . (غیاث ) (آنندراج ) (جهانگیری ) :
زهره بدو زخمه از سر نعش
در رقص کشد سه خواهران را.

خاقانی .


ای بر تن تو جان دوپیکر گریسته
در هفت پرده چشم سه خواهر گریسته .

سیف اسفرنگی .


واژه های قبلی و بعدی
واژه های همانند
هیچ واژه ای همانند واژه مورد نظر شما پیدا نشد.
نظرهای کاربران
نظرات ابراز شده‌ی کاربران، بیانگر عقیده خود آن‌ها است و لزوماً مورد تأیید پارسی ویکی نیست.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.