اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

سه دختر

نویسه گردانی: SH DḴTR
سه دختر. [ س ِ دُ ت َ ] (اِخ ) سه خواهران است که کنایه از سه ستاره باشد از بنات النعش . (برهان ). بنات النعش . (فرهنگ رشیدی ) :
نقشی از آن گرد سندسی سازد
بر سر هر سه دختر اندازد.

خاقانی .


آن سه دختر وآن سه خواهر پنج وقت
در پرستاری به یک جا دیده ام .

خاقانی .


واژه های قبلی و بعدی
واژه های همانند
هیچ واژه ای همانند واژه مورد نظر شما پیدا نشد.
نظرهای کاربران
نظرات ابراز شده‌ی کاربران، بیانگر عقیده خود آن‌ها است و لزوماً مورد تأیید پارسی ویکی نیست.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.