اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

سه ضربه زدن

نویسه گردانی: SH ḌRBH ZDN
سه ضربه زدن . [ س ِ ض َ ب َ / ب ِ زَ دَ ] (مص مرکب ) کسی را بسه مرتبه بر زمین زدن . (فرهنگ فارسی معین ). || پیشی و سبقت گرفتن :
در صفت یگانگی آن صف چارگانه را
بنده سه ضربه میزند در دو زبان شاعری .

خاقانی .


و با سغد سمرقند و غوطه ٔ دمشق لاف زیادتی میزد به اندک روزی دیار لوط و زمین سبا را سه ضربه زد. (تاریخ سلاجقه ٔ کرمان ازامثال و حکم ).
واژه های قبلی و بعدی
واژه های همانند
هیچ واژه ای همانند واژه مورد نظر شما پیدا نشد.
نظرهای کاربران
نظرات ابراز شده‌ی کاربران، بیانگر عقیده خود آن‌ها است و لزوماً مورد تأیید پارسی ویکی نیست.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.