اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

سه غرفه ٔ مغز

نویسه گردانی: SH ḠRFH MḠZ
سه غرفه ٔ مغز. [ س ِ غ ُ ف َ / ف ِ ی ِ م َ ](ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) سه غرفه ٔ دماغ است که محل فکر و محل خیال و محل حافظه است . (برهان ) :
بهشت نهر بهشت اندرین سه غرفه ٔمغز
بهفت حجله ٔ نور اندر این دو حجره ٔ خواب .

خاقانی (دیوان چ سجادی ص 456).


رجوع به سه ایوان دماغ و سه غرفه ٔ دماغ شود.
واژه های قبلی و بعدی
واژه های همانند
هیچ واژه ای همانند واژه مورد نظر شما پیدا نشد.
نظرهای کاربران
نظرات ابراز شده‌ی کاربران، بیانگر عقیده خود آن‌ها است و لزوماً مورد تأیید پارسی ویکی نیست.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.