اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

سیلو

نویسه گردانی: SYLW
سیلو. (فرانسوی ، اِ) ۞ انباری خاص محافظت گندم که آنرا بشکل برج یا گودالی سازند و آن ماشینهایی برای پاک کردن غله دارد. (فرهنگ فارسی معین ). از اسپانیایی ، چاله یا حفره ای که در زمین ساخته میشود و در آن دانه ها، ریشه ها، علوفه ٔ سبز و نظایر آن را نگاهداری میکنند. نیز انبار یا مخزن کاملاً بسته ای که در زیرزمین یا روی آن برای محفوظ نگاه داشتن محصولات کشاورزی میسازند. سیلوهای غلات ممکن است از فولاد یا سیمان یا مصالح بنایی ساخته شوند. در دامپروری ، سیلو ساختمانی است بشکل استوانه یا گودالی در زمین ، که در آن علوفه ٔ تر (یونجه ، ذرت و غیره ) خردشده را ریخته میفشارند و روی آنرا میپوشانند، بر اثر تخمیر علوفه ٔ تر میماند. و بتدریج به مصرف تغذیه ٔ دامها میرسد. (از دایرة المعارف فارسی ).
واژه های قبلی و بعدی
واژه های همانند
هیچ واژه ای همانند واژه مورد نظر شما پیدا نشد.
نظرهای کاربران
نظرات ابراز شده‌ی کاربران، بیانگر عقیده خود آن‌ها است و لزوماً مورد تأیید پارسی ویکی نیست.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.