اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

شیرین صفت

نویسه گردانی: ŠYRYN ṢFT
شیرین صفت . [ ص ِ ف َ ] (ص مرکب ) شیرین حرکات . شیرین کار. سخت زیبا، که صفات و حرکات شیرین و دلنشین دارد. آنکه مانند شیرین ، معشوقه ٔ خسرو و فرهاد، زیبا و دلرباست . (از یادداشت مؤلف ) :
هر جا که مولّهی چو فرهاد
شیرین صفتی بر او گمارد.

سعدی .


رجوع به مترادفات کلمه شود.
واژه های قبلی و بعدی
واژه های همانند
هیچ واژه ای همانند واژه مورد نظر شما پیدا نشد.
نظرهای کاربران
نظرات ابراز شده‌ی کاربران، بیانگر عقیده خود آن‌ها است و لزوماً مورد تأیید پارسی ویکی نیست.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.