اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

طالم سه شنبه

نویسه گردانی: ṬALM SH ŠNBH
طالم سه شنبه . [ ل ُ س ِ شَم ْ ] (اِخ ) نام محلی است کنار راه قزوین و رشت . میان سرکاجا و رود برده . در 323000 گزی تهران . در فرهنگ جغرافیایی آمده : دهی جزء دهستان سنگر کهدمات بخش مرکزی شهرستان رشت . در 13هزارگزی جنوب خاوری رشت و 2هزارگزی باختر شوسه ٔ سنگر به رشت و نزدیک دوشنبه بازار. جلگه و معتدل و مرطوب و مالاریائی با 1805 تن سکنه . آب آن از نهر گل رود از سفیدرود. محصول آنجا برنج و ابریشم و صیفی . شغل اهالی زراعت . راه آن مالرو است . (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 2).
واژه های قبلی و بعدی
واژه های همانند
هیچ واژه ای همانند واژه مورد نظر شما پیدا نشد.
نظرهای کاربران
نظرات ابراز شده‌ی کاربران، بیانگر عقیده خود آن‌ها است و لزوماً مورد تأیید پارسی ویکی نیست.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.