اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

عذرخواهی نمودن

نویسه گردانی: ʽḎRḴWAHY NMWDN
عذرخواهی نمودن . [ ع ُ خوا / خا ن ُ/ ن ِ / ن َ دَ ] (مص مرکب ) پوزش طلبیدن :
بسی عذرخواهی نمودش که زود
گریزان شو و جان ببر همچو دود.

سعدی (بوستان ).


واژه های قبلی و بعدی
واژه های همانند
هیچ واژه ای همانند واژه مورد نظر شما پیدا نشد.
نظرهای کاربران
نظرات ابراز شده‌ی کاربران، بیانگر عقیده خود آن‌ها است و لزوماً مورد تأیید پارسی ویکی نیست.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.