اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

عذر نهادن

نویسه گردانی: ʽḎR NHADN
عذر نهادن . [ ع ُ ن ِ / ن َ دَ ] (مص مرکب ) اعتذار. عذر آوردن . بهانه آوردن : و عاملی به حضرت خویشتن استدعا کرد صد عذر نهاد. (کلیله و دمنه ). || عذر پذیرفتن . عذر خواستن . معذور داشتن :
صد عذر نهم گر بودش آزاری
این جور ترا چه عذر سازم باری .

مجیر بیلقانی .


نیکان عهد را به بدی کردن
عذری بنه که دسترس آن داری .

خاقانی .


تا عذر زلیخا بنهد منکر عشاق
یوسف صفت از چهره برانداز نقابی .

سعدی .


هر که نامردم بود عذرش بنه
چون به چشمش در نیامد مردمی .

سعدی .


عذر سعدی ننهد هر که ترا نشناسد
حال دیوانه نداند که ندیده ست پری .

سعدی .


جنگ هفتاد و دو ملت همه را عذر بنه
چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند.

حافظ.


واژه های قبلی و بعدی
واژه های همانند
هیچ واژه ای همانند واژه مورد نظر شما پیدا نشد.
نظرهای کاربران
نظرات ابراز شده‌ی کاربران، بیانگر عقیده خود آن‌ها است و لزوماً مورد تأیید پارسی ویکی نیست.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.