اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

علی درویش بیک

نویسه گردانی: ʽLY DRWYŠ BYK
علی درویش بیک . [ ع َ ی ِ دَ ب َ ] (اِخ ) وی از امرای جهانگیرمیرزا در قلعه ٔ اخسی بود. و او جزو کسانی است که وقتی سلطان محمودخان بن ابی سعیدبن محمدبن میرانشاه بجانب اخسی آمده بود در آن قلعه بودند و از آنجا به کاسان ماوراءالنهر (یا کاشان ) رفتند. رجوع به حبیب السیر چ خیام ج 4 ص 227 شود.
واژه های قبلی و بعدی
واژه های همانند
هیچ واژه ای همانند واژه مورد نظر شما پیدا نشد.
نظرهای کاربران
نظرات ابراز شده‌ی کاربران، بیانگر عقیده خود آن‌ها است و لزوماً مورد تأیید پارسی ویکی نیست.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.