اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

عین منعل

نویسه گردانی: ʽYN MNʽL
عین منعل . [ ع َ ن ِ م ُ ن َع ْ ع َ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) در اصطلاح خطاطان ، عین منعل یا عین نعلی ، عین اول است که بدینگونه «عَ » نوشته میشود. نیم دایره ٔ آغاز حرف «ع » در اصطلاح خطاطان . رجوع به تعلیقات سجادی بر دیوان خاقانی و عین شود :
گر نه شب از عین عید ساخت طلسمی بخم
عین منعل چراست در خط مغرب رقم .

خاقانی .


واژه های قبلی و بعدی
واژه های همانند
هیچ واژه ای همانند واژه مورد نظر شما پیدا نشد.
نظرهای کاربران
نظرات ابراز شده‌ی کاربران، بیانگر عقیده خود آن‌ها است و لزوماً مورد تأیید پارسی ویکی نیست.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.