اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

فریدون صفت

نویسه گردانی: FRYDWN ṢFT
فریدون صفت . [ ف ِ رِ ص ِ ف َ ] (ص مرکب ) پیروز و کامیاب . برجسته و برتر :
این فریدون صفت به دانش و رای
وآن به کیخسروی رکیب گشای .

نظامی .


رجوع به فریدون شود.
واژه های قبلی و بعدی
واژه های همانند
هیچ واژه ای همانند واژه مورد نظر شما پیدا نشد.
نظرهای کاربران
نظرات ابراز شده‌ی کاربران، بیانگر عقیده خود آن‌ها است و لزوماً مورد تأیید پارسی ویکی نیست.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.