اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

فیلولوژی

نویسه گردانی: FYLWLWŽY
فیلولوژی . [ ل ُ ل ُ ] (فرانسوی ، اِ) ۞ علمی است که آثار ادبی و زبانها را ازنظر تتبع و استقصای متون و صرف ونحو مورد دقت قرار میدهد. علم لغات . علم السنه . || علم بر روحیات و احوال اجتماعی و صنعتی یک یا چند ملت . (فرهنگ فرانسه به فارسی سعید نفیسی ).
واژه های قبلی و بعدی
واژه های همانند
۱ مورد، زمان جستجو: ۰.۰۶ ثانیه
زبان‌شناسی تاریخی یا فقه اللغه ۞ خاستگاه فیلولوژی مکتب فیلولوژی اسکندریه بود اما به طور مشخص فردریش آگوست ولف در سال ۱۷۷۷ آن را بنیاد نهاد و هم‌چنان ر...
نظرهای کاربران
نظرات ابراز شده‌ی کاربران، بیانگر عقیده خود آن‌ها است و لزوماً مورد تأیید پارسی ویکی نیست.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.