اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

قابل امتداد

نویسه گردانی: QABL ʼMTDʼD
قابل امتداد. [ ب ِ ل ِ اِ ت ِ ] (ص مرکب ) ۞ امتدادپذیر. کشش پذیر. رجوع به قابلیت امتداد شود.
واژه های قبلی و بعدی
واژه های همانند
هیچ واژه ای همانند واژه مورد نظر شما پیدا نشد.
نظرهای کاربران
تعداد کاراکتر باقیمانده: 1000
نظر خود را وارد کنید