اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

قره کند

نویسه گردانی: QRH KND
قره کند. [ ق َ رَ ک َ ] (اِخ ) دهی از دهستان سراجو از بخش مرکزی شهرستان مراغه واقع در 8 هزارگزی شمال خاوری مراغه و 9500 گزی شمال شوسه ٔ مراغه به میانه . موقع جغرافیایی آن دره و هوای آن معتدل سالم است . سکنه ٔ آن 240 تن . آب آن از چشمه و محصول آن غلات ، نخود. شغل اهالی زراعت و صنایع دستی زنان کرباس بافی است . راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4).
واژه های قبلی و بعدی
واژه های همانند
۵ مورد، زمان جستجو: ۰.۱۳ ثانیه
قره کند. [ ق َ رَ ک َ ] (اِخ ) قراکند. رجوع به قراکند شود.
قره کند. [ ق َ رَ ک َ ] (اِخ ) دهی از دهستان سراجو از بخش مرکزی شهرستان مراغه واقع در 28500 گزی جنوب خاوری مراغه و 12 هزارگزی جنوب باختری ...
قره کند. [ ق َ رَ ک َ ] (اِخ ) دهی است از دهستان چهاراویماق بخش قره آغاج شهرستان مراغه واقع در 22 هزارگزی شمال خاوری قره آغاج و 30 هزارگزی...
تازه کند قره ناز. [ زَ ک َ دِ ق َ رَ ] (اِخ ) دهی از دهستان گاودول بخش مرکزی شهرستان مراغه است که در 14هزارگزی جنوب مراغه و 6000گزی خاور ...
تازه کند قره بلاغ . [ زَ ک َ دِ ق َ رَ ب ُ ] (اِخ ) دهی جزء دهستان اجارود بخش گرمی شهرستان اردبیل است که در 14هزارگزی جنوب باختری گرمی و 1...
نظرهای کاربران
نظرات ابراز شده‌ی کاربران، بیانگر عقیده خود آن‌ها است و لزوماً مورد تأیید پارسی ویکی نیست.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.