اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

کرکر و هرهر

کرکر و هرهر. [ ک ِ ک ِ رُ هَِ هَِ ] (ترکیب عطفی ، اِ مرکب )خنده نه به حد اعتدال . (یادداشت مؤلف ). خنده ٔ نامعتدل و ممتد اما فروتر از قهقهه . رجوع به کرکر شود.
واژه های قبلی و بعدی
واژه های همانند
۱ مورد، زمان جستجو: ۰.۱۹ ثانیه
هرهر و کرکر. [ هَِ هَِ ک ِ ک ِ ] (اِ صوت مرکب ) خنده ٔ ممتد و بیجا.
نظرهای کاربران
تعداد کاراکتر باقیمانده: 1000
نظر خود را وارد کنید