اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

کی نشان

نویسه گردانی: KY NŠAN
کی نشان . [ ک َ / ک ِ ن ِ ] (ص مرکب ) آنکه نشان از کی دارد. کی نژاد. اصیل زاده :
سزد گر بود نام اوکی پشین
که هم کی نشان است و هم کی نشین .

نظامی (اقبالنامه چ وحید 31).


واژه های قبلی و بعدی
واژه های همانند
هیچ واژه ای همانند واژه مورد نظر شما پیدا نشد.
نظرهای کاربران
نظرات ابراز شده‌ی کاربران، بیانگر عقیده خود آن‌ها است و لزوماً مورد تأیید پارسی ویکی نیست.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.