اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

گاو پروین

نویسه گردانی: GAW PRWYN
گاو پروین . [ وِ پ َرْ ] (اِخ ) ثور ثریا :
گاوی است ۞ در آسمان و نامش ۞ پروین
گاو دگری ۞ نهفته در زیرزمین
چشم خردت گشای چون اهل یقین
زیر و زبر دو گاو مشتی خر بین .

خیام .


رجوع به گاو شود.
واژه های قبلی و بعدی
واژه های همانند
هیچ واژه ای همانند واژه مورد نظر شما پیدا نشد.
نظرهای کاربران
shemshaki
۱۳۹۲/۰۹/۲۹ Iran
0
1

صورت درست این شعر این گونه است: گاوی است در آسمان سنامش پروین ... سنام به معنی کوهان؛ خوشۀ پروین در قسمت کوهان صورت فلکی ثور قرار دارد و این به این معنی نیست که صورت فلکی خاصی به نام گاو پروین داشته باشیم.


تعداد کاراکتر باقیمانده: 1000
نظر خود را وارد کنید