اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

گرفته دل

نویسه گردانی: GRFTH DL
گرفته دل . [ گ ِ رِ ت َ / ت ِ دِ ] (ص مرکب ) غمگین . اندوهناک . متألم :
اگر گرفته دلی از جهانیان صائب
ز خویش خیمه برون زن جهان دیگر باش .

صائب (از آنندراج ).


رجوع به گرفتن دل شود.
واژه های قبلی و بعدی
واژه های همانند
هیچ واژه ای همانند واژه مورد نظر شما پیدا نشد.
نظرهای کاربران
نظرات ابراز شده‌ی کاربران، بیانگر عقیده خود آن‌ها است و لزوماً مورد تأیید پارسی ویکی نیست.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.