اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

گشته سر

نویسه گردانی: GŠTH SR
گشته سر. [ گ َ ت َ / ت ِ س َ ] (ص مرکب ) قلب سرگشته . (آنندراج ). سرگردان :
گرچه بسوزد دل حربه ز تاب
کی دهدش چشمه ٔ خورشید آب
لیک چو خورشیدبود جلوه گر
ذره بناچار شود گشته سر.

امیرخسرو (از آنندراج ).


واژه های قبلی و بعدی
واژه های همانند
هیچ واژه ای همانند واژه مورد نظر شما پیدا نشد.
نظرهای کاربران
نظرات ابراز شده‌ی کاربران، بیانگر عقیده خود آن‌ها است و لزوماً مورد تأیید پارسی ویکی نیست.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.