اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

لاله

نویسه گردانی: LALH
لاله . [ ل َ / ل ِ ] (اِخ ) نام طایفه ای از ایلات کرد ایران که تقریباً صد خانوارند و در قریه ٔ امام مسکن دارند.
واژه های قبلی و بعدی
واژه های همانند
۸۰ مورد، زمان جستجو: ۰.۱۲ ثانیه
لاله وندی . [ ل ِ وَ ] (اِخ ) دهی از دهستان رومشکان ، بخش طرهان ، شهرستان خرم آباد. واقع در 38 هزارگزی جنوب کوهدشت دارای 240 تن سکنه شیعه ل...
این واژه به تازگی اضافه شده است و هنوز هیچ کسی برای آن معنی ننوشته است. برای اینکه برای این واژه معنی بنویسید اینجا کلیک کنید.
لاله عذار. [ ل َ / ل ِ ع ِ ] (ص مرکب ) لاله رخ . لاله رخسار. که روئی چون لاله زیبا دارد : طرف چمن و هوای بستان بی لاله عذار خوش نباشد.حافظ.
لاله ستان . [ ل َ / ل ِ س ِ ] (اِ مرکب )لالستان . لاله زار. جای بسیار روئیدن لاله : سروبنان کنده و گلشن خراب لاله ستان خشک و شکسته چمن . کسائ...
لاله جبین . [ ل َ / ل ِج َ ] (ص مرکب ) نکوروی . خوبروی . مه جبین : هم بت زنجیر جعدی هم بت زنجیر زلف هم بت لاله جبینی هم بت لاله رخان .منوچ...
لاله آباد. [ ل َ / ل ِ ] (اِخ ) لالاباد. از بلوکات بارفروش ، عده ٔ قرای آن 32 و مساحت دو فرسنگ در دو فرسنگ و مرکزش بابل کان . حد شمالی آن جل...
لاله باغ . [ ل ِ ] (اِخ ) دهی از دهستان فندرسک بخش رامیان شهرستان گرگان واقع در 27 هزارگزی خاور رامیان . دشت ، معتدل ، مرطوب و مالاریائی . د...
لاله برگ . [ ل َ / ل ِ ب َ ] (اِ مرکب ) برگ لاله : رویش میان حله ٔ سبز اندرون پدیدچون لاله برگ تازه شکفته میان خوید. عماره .زلف تو از مشک...
لاله رخان . [ ل َ / ل ِ رُ ] (ص مرکب ) صفت نیکوان . صاحب گونه های سرخ و لاله مانند. خوبروی : دایم دل تو شاد به دیدار نگاری شیرین سخنی نوش لب...
تاج لاله . [ ج ِ ل َ/ل ِ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) عبارت از ذات لاله است .(آنندراج ) (مجموعه ٔ مترادفات ص 301). حقه ٔ لاله . || تاج نرگس و ...
« قبلی ۱ ۲ ۳ صفحه ۴ از ۸ ۵ ۶ ۷ ۸ بعدی »
نظرهای کاربران
نظرات ابراز شده‌ی کاربران، بیانگر عقیده خود آن‌ها است و لزوماً مورد تأیید پارسی ویکی نیست.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.