اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

لاله

نویسه گردانی: LALH
لاله . [ ل َ / ل ِ ] (اِخ ) نام طایفه ای از ایلات کرد ایران که تقریباً صد خانوارند و در قریه ٔ امام مسکن دارند.
واژه های قبلی و بعدی
واژه های همانند
۸۰ مورد، زمان جستجو: ۰.۰۶ ثانیه
لاله دشت . [ل َ دَ ] (اِخ ) نام دهی جزء دهستان حومه ٔ بخش کوچصفهان شهرستان رشت . واقع در سه هزارگزی باختری کوچصفهان . دارای 850 تن سکنه . ...
لاله ٔ چین . [ ل َ / ل ِ ی ِ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) از بعضی از ثقات به تحقیق پیوسته که لاله ٔ چین و لاله خطائی درختی است که برگهایش ...
لاله ٔ زرد. [ ل َ / ل ِ ی ِ زَ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) نوعی از لاله . لاله ٔ زرین : شب نور مرا گلزار نار است تجلی لاله ٔ زرد بهار است .حکیم زل...
لاله ٔ گوش . [ ل َ / ل ِ ی ِ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) ۞ پروازه ٔگوش . صدف گوش . درون حلقه ٔ بیرونی گوش . لالکا. لاله .
لاله ٔ طور. [ ل َ / ل ِ ی ِ ] (اِخ ) کنایه از آتش طور است . (آنندراج ) : اگر چه لاله ٔ طور است روی روشن اوچراغ صبح بود با بیاض گردن او.صائب ...
لاله ٔ موم . [ ل َ / ل ِ ی ِ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) گلها و دسته گلهایی از موم : نیم علاج طلب بهر سینه ٔ مجروح که مرهم است مرا داغ همچو ل...
لاله گشتن . [ ل َ / ل ِ گ َ ت َ ] (مص مرکب ) کنایه است از سرخ شدن : موج کریمی برآمد از لب دریاریگ همه لاله گشت از سر تا بون .دقیقی .
لاله رخسار. [ ل َ / ل ِ رُ ] (ص مرکب ) لاله رخ . دارای گونه و روئی چون لاله : می ستان از کف بتان چگل لاله رخسار و یاسمین غبغب .فرخی .جوابش د...
درخت لاله . [ دِ رَ ت ِ ل َ / ل ِ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) ۞ درختی است برگریز و زیبا از تیره ٔ ماگنولیا که اصلش از امریکاست . گلهای لاله ای...
لاله ٔ دورو. [ ل َ / ل ِ ی ِ دُ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) همان گل دورو است . (آنندراج ).
« قبلی ۱ ۲ ۳ ۴ صفحه ۵ از ۸ ۶ ۷ ۸ بعدی »
نظرهای کاربران
نظرات ابراز شده‌ی کاربران، بیانگر عقیده خود آن‌ها است و لزوماً مورد تأیید پارسی ویکی نیست.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.