اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

لاله

نویسه گردانی: LALH
لاله . [ ل َ / ل ِ ] (اِخ ) نام طایفه ای از ایلات کرد ایران که تقریباً صد خانوارند و در قریه ٔ امام مسکن دارند.
واژه های قبلی و بعدی
واژه های همانند
۸۰ مورد، زمان جستجو: ۰.۱۶ ثانیه
لاله ٔ دختری . [ ل َ / ل ِ ی ِ دُ ت َ ] (ترکیب وصفی ،اِ مرکب ) شقائق النعمان . (ریاض الادویه ). آذرگون . رجوع به آذرگون شود. نوعی از لاله است که...
لاله ٔ دلسوز. [ ل َ / ل ِ ی ِ دِ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) شقایق . نوعی لاله : چه خوری خون چو لاله ٔ دلسوزخوش نظر باش و بوستان افروز.خواجوی ک...
لاله ٔ عباسی . [ل َ / ل ِ ی ِ ع َب ْ با ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) ۞ همان گل عباسی ، غایتش در هندوستان گل عباسی و در ولایت لاله عباسی خوانن...
لاله ٔ صدبرگ . [ ل َ / ل ِ ی ِ ص َ ب َ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) صاحب آنندراج گوید: همان گل صد برگ و تحقیق آن است که صدبرگ مطلق گلی را گو...
لاله ٔ نعمان . [ ل َ / ل ِ ی ِ ن ُ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) شقایق . اسم نباتی است برگش شبیه به برگ زنبق و منحصر در چهار عدد و گلش مانند شق...
لاله ٔ صحرائی . [ ل َ / ل ِ ی ِ ص َ ] (ترکیب وصفی ، اِمرکب ) یکی از انواع لاله . شقایق النعمان : آتش از خوی تو ار رخت به صحرا نکشدداغ بر دل ...
لاله ٔ سرنگون . [ ل َ / ل ِ ی ِ س َ ن ِ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) نباتی است معروف که در باغچه ها غرس کنند. (آنندراج ). اسم فارسی نباتی است م...
لاله ٔ خودروی . [ ل َ / ل ِ ی ِ خوَدْ / خُدْ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) شقایق .
لاله ٔ داغدار. [ ل َ/ ل ِ ی ِ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) شقایق . نوعی لاله . لاله ٔ دلسوخته . انومیان . ۞
لاله ٔ چوغاسی . [ ل َ / ل ِ ی ِ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) قسمی از لاله که سیاه میباشد. لاله ٔ عباسی . لاله ٔ مقراضی . (آنندراج ) : آنکه خال سیاه...
« قبلی ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ صفحه ۷ از ۸ ۸ بعدی »
نظرهای کاربران
نظرات ابراز شده‌ی کاربران، بیانگر عقیده خود آن‌ها است و لزوماً مورد تأیید پارسی ویکی نیست.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.