اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

لاله

نویسه گردانی: LALH
لاله . [ ل َ / ل ِ ] (اِخ ) نام طایفه ای از ایلات کرد ایران که تقریباً صد خانوارند و در قریه ٔ امام مسکن دارند.
واژه های قبلی و بعدی
واژه های همانند
۸۰ مورد، زمان جستجو: ۰.۱۲ ثانیه
لاله ٔ پیکانی . [ ل َ / ل ِ ی ِ پ َ / پ ِ ] (ترکیب وصفی ، اِمرکب ) نوعی لاله . گل پیکانی . (آنندراج ) : میخورد بسکه بدل بی رخ او باد و بهار [ کذ...
لاله ٔ مقراضی . [ ل َ / ل ِ ی ِ م ِ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) قسمی لاله : گلستان است در مابین هر جمععیان از لاله ٔ مقراضی شمع.شفیع اثر در صفت ...
عرب لاله گون . [ ع َ ب ِ ل َ ] (اِخ ) دهی است از دهستان گوگلان بخش مرکزی شهرستان گنبدقابوس ، ناحیه ای است کوهستانی سردسیر. 220 تن سکنه دار...
اشک لاله فام . [ اَ ک ِ ل َ / ل ِ ] (ترکیب وصفی ،اِ مرکب ) اشک سرخ . (آنندراج ). رجوع به اشک پیازی و اشک جگرگون و اشک حنائی و اشک خون آلود...
اشک لاله گون . [ اَ ک ِ ل َ / ل ِ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) اشک سرخ . (آنندراج ). رجوع به اشک پیازی و اشک جگرگون و اشک حنائی و اشک خون آلو...
لاله ٔ دلسوخته .[ ل َ / ل ِ ی ِ دِ ت َ / ت ِ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) شقایق النعمان . انومیان . ۞
علی لاله گونی . [ ع َ ی ِ ل َ ] (اِخ ) ابیوردی لاله گونی شیرازی . رجوع به علی شیرازی (ابیوردی ...) شود.
لاله فشان کردن . [ ل َ / ل ِ ف ِ ک َ دَ ] (مص مرکب ) افشاندن لاله : از دامن که تا به درِ شهر بساطی از سبزه بگسترد و بر او لاله فشان کرد.سعدی ...
لاله محله گفشه . [ ل ِ م َ ح َل ْ ل ِ گ َ ش ِ ] (اِخ ) نام دهی جزء دهستان حومه بخش لشت نشاء شهرستان رشت . واقع در 35 هزارگزی جنوب باختری ل...
لاله کاشتن و بنفشه درودن . [ ل َ /ل ِ ت َ وَ ب َ ن َ ش َ / ش ِ دُ دَ ] (مص مرکب ) کنایه ازروشن کردن زغال به آتش است . (آنندراج ) : به باغ ...
« قبلی ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ صفحه ۸ از ۸ بعدی »
نظرهای کاربران
نظرات ابراز شده‌ی کاربران، بیانگر عقیده خود آن‌ها است و لزوماً مورد تأیید پارسی ویکی نیست.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.