اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

لاله ٔ حافظ

نویسه گردانی: LALH ḤAFẒ
لاله ٔ حافظ. [ ل َ / ل ِ ی ِ ف ِ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) ۞ قسمی لاله در باغهای شیراز. پشت گل برگها سرخ رنگ و داخل سپید داغدار است و این نام را دکتر گائوبابه یاد حافظ بدین لاله داده است . رجوع به لاله شود.
واژه های قبلی و بعدی
واژه های همانند
هیچ واژه ای همانند واژه مورد نظر شما پیدا نشد.
نظرهای کاربران
نظرات ابراز شده‌ی کاربران، بیانگر عقیده خود آن‌ها است و لزوماً مورد تأیید پارسی ویکی نیست.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.