اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

لاله ٔ حمرا

نویسه گردانی: LALH ḤMRʼ
لاله ٔ حمرا. [ ل َ / ل ِ ی ِ ح َ ](ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) لاله ٔ سرخ . آلاله :
گر رخ من زَرد کرد از عاشقی گو زَرد کن
زعفران قیمت فزون از لاله ٔ حمرا کند.

منوچهری .


واژه های قبلی و بعدی
واژه های همانند
هیچ واژه ای همانند واژه مورد نظر شما پیدا نشد.
نظرهای کاربران
نظرات ابراز شده‌ی کاربران، بیانگر عقیده خود آن‌ها است و لزوماً مورد تأیید پارسی ویکی نیست.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.