اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

لاله رخان

نویسه گردانی: LALH RḴAN
لاله رخان . [ ل َ / ل ِ رُ ] (ص مرکب ) صفت نیکوان . صاحب گونه های سرخ و لاله مانند. خوبروی :
دایم دل تو شاد به دیدار نگاری
شیرین سخنی نوش لبی لاله رخانی .

فرخی .


سوسن سیمین شده ست و سوزن زرین
لاله رخانم ، ترا میان و مرا تن .

فرخی .


هم بت زنجیرجعدی هم بت زنجیرزلف
هم بت لاله جبینی هم بت لاله رخان .

منوچهری .


نگار لاله رخانی و ماه مشکین زلف
بلای لعبت چینی و حور سیم بری .

سوزنی .


واژه های قبلی و بعدی
واژه های همانند
هیچ واژه ای همانند واژه مورد نظر شما پیدا نشد.
نظرهای کاربران
نظرات ابراز شده‌ی کاربران، بیانگر عقیده خود آن‌ها است و لزوماً مورد تأیید پارسی ویکی نیست.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.