اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

لاله زار

نویسه گردانی: LALH ZʼR
لاله زار. [ ل َ / ل ِ ] (اِ مرکب ) جای روئیدن لاله ٔ بسیار. لالستان . لاله ستان :
ز بازان هوا همچو ابر بهار
ز خون تذروان زمین لاله زار.

فردوسی .


ز بس خون که شد ریخته بر زمین
یکی لاله زاری شد آن دشت کین .

فردوسی .


چه قدش ، چه ۞ پیراسته زاد سروی
چه رویش ، چه ۞ آراسته لاله زاری .

فرخی (دیوان چ سجادی ص 373).


از کوه تا به کوه بنفشه است و شنبلید
از پشته تابه پشته سمنزار و لاله زار.

فرخی .


از درون رشته تا کهپایه های کرژوان
سبزه از سبزه نبرد لاله زار از لاله زار.

فرخی .


ابر دیبادوز دیبا دوزد اندر بوستان
باد عنبرسوز عنبر سوزد اندر لاله زار.

منوچهری .


لاله زاری خوش ۞ شکفته پیش برگ یاسمن
چون دهان بسّدین در گوش سیمین گفته راز.

منوچهری .


کسی را که فردا بگیرند زارش
چگونه کند شادمان لاله زارش .

ناصرخسرو.


در هر دشتی که لاله زاری بوده ست
آن لاله ز خون شهریاری بوده ست .

خیام .


از خاک و خار و خاره به اردی بهشت ماه
روید بنفشه زار و سمن زار و لاله زار.

سوزنی .


زدوده تیغ گهردار رنگ داده به خون
بنفشه زار و سمن زار و لاله زار تو باد.

سوزنی .


مرگ شود بلعجب تیغ شود گندنا
کوس شود عندلیب خاک شود لاله زار.

خاقانی .


از رزمه رزمه اطلس و از کیسه کیسه سیم
دستم سمن ستان و برم لاله زار کرد.

خاقانی .


عرصه ٔ روزگار از خون کشتگان لاله زار شد. (ترجمه ٔ تاریخ یمینی ص 66).
ز روی او که بُد خرم بهاری
شد آن آتشکده چون لاله زاری .

نظامی .


قصه گویم از صبا مشتاق وار
چون صبا آمد به سوی لاله زار.

مولوی .


ای بی رخ تو چو لاله زارم دیده
گرینده چو ابر نوبهارم دیده .

سعدی .


دی بوستان خرم و صحرا و لاله زار
وز بانگ مرغ در چمن افتاده غلغلی ...

سعدی .


ای خرّم از فروغ رخت لاله زار عمر
باز آ که ریخت بی گل رویت بهار عمر.

حافظ.


شب صحبت غنیمت دان و داد خوشدلی بستان
که مهتابی دل افروزست و طرف لاله زاری خوش .

حافظ.


واژه های قبلی و بعدی
واژه های همانند
۳ مورد، زمان جستجو: ۰.۱۶ ثانیه
لاله زار. [ ل ِ ] (اِخ ) دهی از دهستان حلوان بخش طبس شهرستان فردوس . واقع در شش هزارگزی شمال باختری طبس ، جلگه . گرمسیر. دارای شش تن سکنه...
لاله زار. [ ل َ / ل ِ ] (اِخ ) از بلوکات ناحیه ٔ بردسیر کرمان . (جغرافیای سیاسی کیهان ص 255).
خیابان باغ لاله زار (کلمه باغ بعد ها افتاد)نام خود را از باغی به ارث دارد،که در اراضی آن احداث شد. وجه تسمیه«لاله زار»بر ما معلوم نیست، اما بررسی نقشه...
نظرهای کاربران
نظرات ابراز شده‌ی کاربران، بیانگر عقیده خود آن‌ها است و لزوماً مورد تأیید پارسی ویکی نیست.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.