اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

لاله ستان

نویسه گردانی: LALH STAN
لاله ستان . [ ل َ / ل ِ س ِ ] (اِ مرکب )لالستان . لاله زار. جای بسیار روئیدن لاله :
سروبنان کنده و گلشن خراب
لاله ستان خشک و شکسته چمن .

کسائی .


بت من آن به دو رخ چون شکفته لاله ستان
چو دید روی مرا روی خویش کرد نهان .

فرخی .


چو می به گونه ٔ یاقوت شد هوا بستد
پیاله های عقیقی ز دست لاله ستان .

فرخی .


هم از سعادت و اقبال بود و بخت جوان
که دل نبستم بر گلستان و لاله ستان .

فرخی .


ابر سیاه چون حبشی دایه ای شده ست
باران چو شیر و لاله ستان کودکی به شیر.

منوچهری .


جان را نشنیدم که بود رنگ ولی جانش
همرنگ یکی لاله که در لاله ستانست .

منوچهری .


گذری گیر از آن پس به سوی لاله ستان
طوطیان بین همه منقار به پر خفته ستان .

منوچهری (دیوان چ دبیرسیاقی ص 194).


گیادانه بگشاد و بنوشت برگ
به لاله ستان اندرافتاد مرگ .

نظامی .


تو خود مطالعه ٔ باغ و بوستان نکنی
که بوستان بهاری و باغ لاله ستان .

سعدی .


واژه های قبلی و بعدی
واژه های همانند
هیچ واژه ای همانند واژه مورد نظر شما پیدا نشد.
نظرهای کاربران
نظرات ابراز شده‌ی کاربران، بیانگر عقیده خود آن‌ها است و لزوماً مورد تأیید پارسی ویکی نیست.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.