اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

لاله ٔ سرنگون

نویسه گردانی: LALH SRNGWN
لاله ٔ سرنگون . [ ل َ / ل ِ ی ِ س َ ن ِ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) نباتی است معروف که در باغچه ها غرس کنند. (آنندراج ). اسم فارسی نباتی است معروف و در باغچه ها غرس میکنند پیاز او را چون با دنبه بالمناصفه کوبیده بجوشانند تا آب سوخته روغن بماند طلای او را جهت عرق النساء مجرّب یافته اند.(تحفه ٔ حکیم مؤمن ). لاله ٔ نگون . رجوع به لاله شود.
واژه های قبلی و بعدی
واژه های همانند
۱ مورد، زمان جستجو: ۰.۱۴ ثانیه
لالۀ سرنکون. (ا. ف.) ماهیت آن اسم فارسی نباتی است معروف که در باغچها غرس می نمایند و پیاز دارد افعال و خواص آن پیاز آن را چون با دنبه بالمناصفه کوبیده...
نظرهای کاربران
نظرات ابراز شده‌ی کاربران، بیانگر عقیده خود آن‌ها است و لزوماً مورد تأیید پارسی ویکی نیست.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.