اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

لاله ٔ عباسی

نویسه گردانی: LALH ʽBASY
لاله ٔ عباسی . [ل َ / ل ِ ی ِ ع َب ْ با ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) ۞ همان گل عباسی ، غایتش در هندوستان گل عباسی و در ولایت لاله عباسی خوانند... (آنندراج ). زهراللیل . بسیار نزدیک به تیره ٔ اسفناجیان و گلهای آن جام بزرگ رنگین و پرچمهای متعدد دارد و برچه ٔ آن را پوسته ٔ سبزی که همان کاسه ٔ گل است میگیرد آن رابرای زینت میکارند و تجربه های مندل در این گیاه به عمل آمده است . (گیاه شناسی گل گلاب ص 275) :
با بی زری چو لاله ٔ عباسی از چه رو
باید مرا به بزم تو صبح پسین شکفت .

شفیع اثر (از آنندراج ).


واژه های قبلی و بعدی
واژه های همانند
هیچ واژه ای همانند واژه مورد نظر شما پیدا نشد.
نظرهای کاربران
نظرات ابراز شده‌ی کاربران، بیانگر عقیده خود آن‌ها است و لزوماً مورد تأیید پارسی ویکی نیست.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.