اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

لاله فشان کردن

نویسه گردانی: LALH FŠAN KRDN
لاله فشان کردن . [ ل َ / ل ِ ف ِ ک َ دَ ] (مص مرکب ) افشاندن لاله :
از دامن که تا به درِ شهر بساطی
از سبزه بگسترد و بر او لاله فشان کرد.

سعدی .


واژه های قبلی و بعدی
واژه های همانند
هیچ واژه ای همانند واژه مورد نظر شما پیدا نشد.
نظرهای کاربران
نظرات ابراز شده‌ی کاربران، بیانگر عقیده خود آن‌ها است و لزوماً مورد تأیید پارسی ویکی نیست.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.