اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

لاله کاشتن و بنفشه درودن

نویسه گردانی: LALH KAŠTN W BNFŠH DRWDN
لاله کاشتن و بنفشه درودن . [ ل َ /ل ِ ت َ وَ ب َ ن َ ش َ / ش ِ دُ دَ ] (مص مرکب ) کنایه ازروشن کردن زغال به آتش است . (آنندراج ) :
به باغ شعله در دهقان انگشت ۞
بنفشه می درود و لاله میکشت .

نظامی (خسرو و شیرین چ وحید دستگردی ص 96).


واژه های قبلی و بعدی
واژه های همانند
هیچ واژه ای همانند واژه مورد نظر شما پیدا نشد.
نظرهای کاربران
نظرات ابراز شده‌ی کاربران، بیانگر عقیده خود آن‌ها است و لزوماً مورد تأیید پارسی ویکی نیست.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.